header

O nás

Montessori pedagogika

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“ (více informací naleznete v sekci činnosti)

Proč rodinná školka?

Dlouholetou praxí v mateřské škole jsme zjistily, že rodinné prostředí lze pro děti vytvořit nejlépe v kolektivu do 20 dětí.Rámcový vzdělávací program, který je uskutečňován v mateřských školách otevírá cestu tvoření,experimentování, poznávání a vymýšlení programu dětem na míru. Rozvíjení individuality dítěte nám usnadnila PRAVIDLA, která jsme se s dětmi naučily tvořit. Praxí jsme zjistily, že pokud tato pravidla fungují, dochází k důvěrnému soužití celé třídy. O tvorbu pravidel měli velký zájem i rodiče.

Vzájemnou spoluprací rodič – učitelky – dítě se nám dařilo vést dítě k sebepoznání, objevování, správnému náhledu na svět, připravenosti na vstup do základní školy. Projekty, které jsme vymýšlely a realizovaly, byly oceněny i na úrovni kraje a České republiky.Práce s projekty nám přinášela radost z toho, že naše představa jak vychovávat děti předškolního věku je správná. Naše paní ředitelka H. Frýbová byla vždy nakloněna vyzkoušet vše nové, experimentovat, tvořit a s námi prožívala každý úspěch.

V dnešní uspěchané době bychom chtěly Vašemu dítěti zajistit prostředí klidné i podnětné, zároveň prostředí kamarádské založené na pravidlech.

Našim cílem je, aby dítě před vstupem do školy bylo samostatné, chtělo vědět a objevovat. Vážilo si sebe a svých kamarádů a našlo si tu správnou cestu k dospělým.

Rodinná školka spolupracuje s odborníky – speciálním pedagogem, logopedem a pediatrem.

Praktické info

Naše školka je otevřena celoročně a děti přijímáme v průběhu celého kalendářního roku (podle volné kapacity). Provoz rodinné školky je pondělí – pátek od 7.30 – 16.00h. Přijímáme děti ve věku od 3 do 7 let.

Bezpečnost dětí je naší prioritou. Školka má standardní bezpečnostní opatření, která splňují normu pro předškolní zařízení. Rodinná školka splňuje všechny hygienické požadavky podle vyhlášky č.410 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ze dne 4.10.2005.

Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkaz. Školka je vybavena hasícími přístroji. Dbáme na bezpečnost dětí nejenom při jejich pobytu ve školce, ale samozřejmě i při jejich přepravě na výlety a akce mimo budovu školky. Děti jsou vydávány pouze zákonným zástupcům či zplnomocněným osobám.

Vybavení rodinné školky a všechny didaktické pomůcky splňují hygienické a bezpečnostní normy a mají příslušné certifikáty.