header

Pavlína Kolářová

Absolventka Střední pedagogické školy v Krnově.

 

Osvědčení:

 • Montessori pedagogika – oblast Mateřský jazyk a Montessori filosofie
 • Montessori pedagogika – oblast Zlomky a Montessori filosofie
 • Informativní kurz Montessori MŠ a ZŠ v Praze
 • Montessori pedagogika – oblast Aritmetika a Montessori filosofie
 • Montessori pedagogika – oblast Geometrie a Montessori filosofie
 • Montessori pedagogika – Aktivity každodenního života, smyslový materiál a Montessori filosofie
 • Montessori pedagogika – Kosmická výchova – botanika a zoologie a Montessori filosofie
 • Montessori pedagogika – Kosmická výchova – zeměpis a Montessori filosofie
 • Respektovat a být respektován
 • Supervizní doškolení zdravotníků – Zásady první pomoci
 • Metoda ONE BRAIN a praktické ukázky
 • Odstraňování grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku
 • Náprava grafomotorických obtíží
 • Pedagogické dovednosti v Rámcovém vzdělávacím programu předškolní výchovy
 • Připravenost pro školu a negativní dopady předčasného zaškolení – Připravenost pro počáteční výuku čtení a psaní
 • Problémové dítě v MŠ – Prevence sociálně patologických jevů
 • Proč má stále více dětí potíže s učením a chováním a co s tím?
 • Hodnocení dítěte, žáka jako klíčová dovednost pedagoga
 • Kotrmelce a klasika
 • Cvičení s overbally
 • Hrajeme si s písničkou
 • Aby se lépe dorozuměly
 • Řemesla v ekologické výchově
 • „Co by chtělo naše tělo“ – Jak využívat práci s tělem jako motivačního, zklidňujícího, preventivního a výkonného prostředku
 • Hlasový výcvik volnými metodami
 • Hudební výchova tradičně a netradičně
 • Hudba a výtvarná výchova
 • Výtvarné tvoření – Kouzlo koláží
 • Jak pracovat s tvořivou dramatikou
 • Hudební činnosti a muzikoterapie s dětmi
 • Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky
 • Jazykový a metodický kurz cizího jazyka – angličtina
 • Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny

Pracovala jsem 6 let také jako učitelka na Základní škole, kde jsem měla možnost učit 1.,2.,3. třídu. Zkušenosti s výukou v 1. třídě mi velmi pomohly a ukázaly cestu, jak důležité je společné  tvoření pravidel, naslouchání a respektování se navzájem, při přípravě dětí  na vstup do ZŠ.