header

Ohlasy rodičů

Proč jsme si vybrali Světlušku pro všechny své 3 děti? 
Přestěhovali jsme se z Prahy do Opavy, kdy jsem měla velkou obavu, jestli najdu školku vhodnou pro mého syna. Tichý introvert ve svém světě, ale za to velmi vnímavý a nadaný. Věděla jsem, že klasická státní školka by nadobro uzavřela, všechno to, co mělo tím správným přístupem teprve vyjít na povrch, kdy potřeboval jistotu a důvěru, že může být takový jaký je a že je to v pořádku.  
První návštěvu, kdy nás přivítala Pavla, mám hluboko zarytou v paměti. Dýchal na mě klid, otevřenost a ty nejlaskavější oči Pavly. Theo se přes svou bázlivost vrhl do aktivit, kterými ho Pavla na první schůzce provázela. Přístup, jakým ve Světlušce přistupují k dětem mě ohromil – respekt, víra v děti, pochopení, laskavost, ale také pevné hranice a pravidla, které společně s dětmi nastavují. Děti ví proč, ví, jaké následky jejich chování nese, učí se tomu pravému respektujícímu přátelství s ostatními kamarády a kreativita Pavly a Barči nemá hranic, stejně tak jako jejich láska k dětem. Není to pro ně „jen“ práce, ale poslání –  tak to vidím já 🙂 Postupně mi „odchovaly“ 3 děti 🙂 Kdy každé z nich našlo ve světlušce to své já, jistotu že jsou v bezpečí, mnoho dovedností, které jim pomáhají v další cestě životem. A to, že děti byly naprosto připraveny na 1. Stupeň už je jen třešnička na dortu 🙂  
Bylo to neskutečných 8 let a jsem za ně moc vděčná. Obrovské díky Pavluš i Barči, máme Vás rádi! A lituju, že nemáme dalšího cvrčka, kterého bych k vám s radostí a láskou vodila  další 3 roky 🙂 
Děkuji
M+V+T+CH+M
 
Světluškou prošly obě naše děti a školku mohu jen a jen doporučit.
Když jsem hledala školku pro svou první dcerku a přišla jsem s ní poprvé
do Světlušky (tehdy se ještě jmenovala Rolnička), byl pro mne klíčový přístup
učitelky – mne co by maminky si moc nevšímala, za to velice rychle navázala osobní vztah s mým dítětem, to bylo klíčové a já jako rodič jsem to velice ocenila. Naše první návštěva, kdy jsme se šly – jen podívat, dopadla tak, že naše dcerka nechtěla školku opustit 🙂 a bylo rozhodnuto. Věděla jsem, že se 
tam cítí bezpečně a že se ji tam líbí. 
 
Světluška je školka, kde děti chodí rády – slziček tady moc neuvidíte. Líbí se mi propojení klasického vzdělávání s Montessori prvky. Je dbáno na to, aby se děti už od nastoupení do školky trénovaly v koncentraci a soustředění, naučily správný úchop – špetku, která je pak důležitá pro úchop tužky, učí se pravidla, jsou v kolektivu se staršími dětmi (smíšená skupina) a mají možnost se učit jeden od druhého, takže jsou pak rychle vidět pokroky dětí. 
Velice jsem ocenila kvalitní přípravu předškoláčků, kteří pak jdou do školy připravení naprosto perfektně a je pro ně nástup i celá první třída o hodně snazší. Taková to cílená příprava na jiných školkách není. 
 
A to vše probíhá pod vedením úžasných a milých paní učitelek Pavly a Barči,
které jsou trpělivé  k dětem i rodičům velice laskavé a vstřícné. Investovat do této školky je ten nejlepší vklad, který jsme našim dětem mohli do života dát. 
 
Děkujeme.
Rodina Pospíšilova 
 
S láskou a vděčností vzpomínáme na 9 let, kdy mohly postupně všechny naše děti navštěvovat MŠ Světluška. Přístup v této školce k dětem je zcela jiný než v běžných MŠ. Tvořením pravidel v kolektivu a  nastavení hranic, znamenalo  pro děti prostředí, ve kterém cítily  jistotu a bezpečí. Ve Světlušce jsme měli vždycky pocit, že děti dostávají vše potřebné k tomu, aby se mohly rozvíjet po fyzické, rozumové i psychické stránce. Paní učitelky jsou velmi laskavé, naladěné na děti a jejich potřeby a opravdu se jim neustále věnují. Díky Montessori pomůckám byly skvěle připraveny na vstup do 1. třídy a učily se být samostatné i kooperující. Moc jsme oceňovali také to, že trávily mnoho času venku, nedostávaly za odměnu bonbónky a nekoukaly v MŠ na televizi. Naopak byly vedeny ke všem důležitým hodnotám pro život, které jsme zastávali jako rodiče. A i když je to školka, za kterou je třeba také zaplatit, nikdy jsme toho nelitovali, naopak jsme vnímali, že jsou to skvěle investované peníze, protože jsme viděli, že školka našim dětem opravdu prospívá a ony se v ní cítí bezpečně a jistě.
 
Děkujeme.
M+H+K+J+L

 

Milá Rolničko,

tyto řádky se mi nepíší lehce, protože se jimi vlastně sama loučím
s jednou  životní etapou a současně i s Vámi.
Dnes, po třech letech,je mi jen líto, že to tak strašně rychle uteklo …
Nebylo dne, aby z Vás nečišela úžasná energie a radost, kterou jste
jen tak mimoděk a automaticky předávaly dětem i rodičům.
Vámi vytvořená školka skvěle šlape a není rodinná jen podle slovíčka
v názvu, ale opravdově. Dýchá z ní taková pohoda a pospolitost,
jaká by měla být v každé rodině, a to i s danými pravidly, jež je třeba
respektovat.

Jsem šťastná, že jsme se mohly poznat a náš syn mohl vyrůstat
v tak láskyplném a inspirativním prostředí, jaké panuje u Vás.
Jsem si jista, že v takové míře by se mu zájmu a citu v jiné školce
nedostalo.
Vždycky je to o lidech a u Vás je na první pohled zřejmé,
že to funguje, že to jde, a hlavně že to jde s úsměvem a láskou.
Troufám si říci, že jste pro děti, aniž si to samy plně uvědomují,
opravdovými vzory, jak by se k sobě lidé měli chovat,
přistupovat k sobě, komunikovat spolu …
V dnešní době se to cení o to víc.

Moc děkujeme za vstřícný a kamarádský přístup, za cenné rady,
které určitě budeme potřebovat, za to, že jste nejen nám
ukázaly cestu …

Neměla bych končit faktem, že nám bude smutno (jelikož už je …),
ale něčím pozitivním. Do dalších let tedy přejeme Rolničce jen dny
naplněné pohodou, sluníčkem a úsměvy, spokojené děti i jejich rodiče.
Bylo to moc prima, děkujeme …
D + P

 

 

…pořád dění v Rolničce sledujeme na internetových stránkách a na fotkách, jak se děti mají.

Dcera už se po našem přestěhování pomalu  s novou školkou sžila, i když já tvrdím, pokud se mě někdo zeptá na srovnání, že nová školka je tak na 60% spokojenosti s Rolničkou. Zpětně musím říct, že péče, kterou Emmička měla v Rolničce byla skutečně výjimečná. Možná jsem se nad tím ani tak hluboce nezamýšlela, při našem přechodu z Rolničky, neboť jsem si říkala, že montessori školka je stejná jako jakákoliv jiná montessori. Neměla jsem pravdu. Jednoznačně musím říct, že montessori metoda je skvělá, ale tím ústředním bodem úspěchu jsou za mě učitelky, které tuto metodu předávají a které s dětmi pracují. Osobní a citlivý přístup, ve kterém se odráží radost z práce s dětmi bohužel nenahradí sebelepší metoda.Upřímně musím říct, že mě moc mrzí, že dcera nemohla zůstat v Rolničce až do nástupu školní docházky, protože vím, že by se jí dostalo té nejlepší péče….

M+A

Zdravíme Vás a stále vzpomínáme na dlouhá léta strávená ve školce. Náš syn patřil mezi první žáčky a prožil zde kus nejkrásnějšího období svého života. Vzhledem k nádhernému přístupu všech jsme přesvědčeni, že mu chvíle pohody a radosti na dlouhou dobu zůstanou v paměti. Tak jako nám, rodičům. Nedá se zapomenout na harmonii klidu a přátelství, která ve školce vždy panovala. Na všechny výlety, besedy pro děti i rodiče, loutková představení a mnoho dalších akcí. Prostě budeme vždy vzpomínat na usmívající se dítě a pokud nějaká slzička výjimečně ukápla, byla rychle osušena pohlazením… Víme, že vše v životě má přirozený vývoj a sebekrásnější období musí být nahrazeno dalším. Ale nejdůležitější je právě to první. Pokud je krásné a inspirující, tak člověk pochopí, co má chtít od toho dalšího…

O + I

Výběr mateřské školy pro svou dceru jsem pečlivě zvažovala a na základě svých požadavků jsem jako nejvhodnější vybrala Rodinnou školku Rolnička. Mé okolí zajímaly důvody, proč jsem pro dceru vybrala zrovna MŠ s montessori pedagogikou a většinou jsem se na mé vysvětlování setkala s reakcí: „Všechny děti chodí do obyčejných školek a všechny to zatím přežily“. Hlasy z mého okolí mají pravdu. Všechny děti školku zatím přežily, ale já nechci, aby moje dcera školku přežila, ale aby si ji naopak užila. Chci, aby do školky chodila každé ráno s nadšením, aby se těšila na aktivity, které bude v průběhu dne ve školce vykonávat a aby byla vedena k dobrým vztahům ke svému okolí. Chci, aby s dcerou bylo jednáno jako s partnerem a nikoliv jako „s podřízeným“, kterému je třeba přikazovat a za neplnění rozkazů jej trestat. Chci, aby byla vedena k utvoření a vyjádření svého vlastního názoru a aby ji činnosti realizované v průběhu dne rozvíjely a korespondovaly s jejími aktuálními zájmy. Vím, jako maminka jsem náročná, avšak všechny mé požadavky zcela skvěle splňuje vzdělávání právě s prvky montessori, které je realizováno Rodinnou školkou Rolnička. Díky Rodinné školce Rolnička jsem nikdy nezažila žádné ranní slzičky, či stesky, že dcera zůstává přes den ve školce. Vždy se obrovsky těší na děti i na paní učitelky a každý den strávený ve školce je pro ni zážitkem, který jí přináší nové poznání a obohacuje ji do budoucna. Přiznám se, že Rodinnou školku Rolnička jsem vybrala i kvůli sobě. Potřebuji mít jistotu, že zatímco jsem v zaměstnání, je o moji dceru skvěle postaráno, abych mohla v klidu pracovat. A tak Rodinná školka Rolnička přináší výhody i mě jako mamince.        

                                                                                                                                                                                                        M.M.

Nemůžeme nikoho nic naučit. Můžeme mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.

Galileo Galilei

S napětím jsme očekávali v Opavě vznik mateřské školy, která bude vyučovat podle metody Marie Montessori, či alespoň využívat pomůcek této italské lékařky a pedagožky. Proto nás velmi potěšilo otevření „Rolničky“ na Tyršově ulici. Věřím, že vedení k pěstování dobrých mezilidských vztahů, k nezávislosti na pomoci druhých, jako i profesionalita učitelek jsou již běžnými, přesto zde vidím navíc respektující přístup, prostor ke tvořivému sebevyjádření a vedení k oblibě učení. Mnoho pedagogů a psychologů je přesvědčeno, že je moudřejší investovat do dětské předškolní výchovy než do vysokoškolského vzdělání.

Kateřina P.

Rodinnou školku Rolnička známe od jejího vzniku. Už na dni otevřených dveří bylo jasné, že tahle školka bude jiná. Obě paní učitelky milé, vstřícné, ochotné vždy pomoci. Vybavení netradiční a pro děti velmi atraktivní. Syn chodil dříve do státního zařízení. Díky své introvertní povaze se necítil mezi tolika dětmi ve své kůži. Na řešení problémů mnoho času nezbývalo. V Rolničce tyto problémy odpadly. Dětí je tak akorát, aby se paní učitelky mohly věnovat všem. Syn je nadšený aktivitami, kterých je zde nepřeberné množství. Nejvíce ho baví angličtina, zpívání s hudebními nástroji a výtvarná výchova. Nezřídka se stává, že odmítá odejít domů, což jsme dříve neznali. Děkujeme paním učitelkám, že měly odvahu pustit se na neznámou půdu a obohatit předškolní vzdělávání o nadstandardní péči.

rodiče  Filípka

Každý rodič, který chce zapsat své dítě do mateřské školky přemýšlí nad tím, jaká by ta školka měla být a co je pro něj a jeho dítě důležité. Kromě prostředí, provozních možností, vybavení, zájmových kroužků….. je bezesporu pro každého nejdůležitější jaké bude mít dítě vedení. I my jsme hledali, přemýšleli, snažili se získávat a hodnotit doporučení jiných rodičů a na základě toho vybrat škoku nejvhodnější. Informace o způsobech práce s dětmi byly zásadním podnětem naší volby. Vybrali jsme „Rolničku“. „Rodinná školka“ v příjemném prostředí s milou a klidnou atmosférou, malým počtem dětí, individuálním přístupem ke každému z nich, propracovanou pedagogickou  myšlenkou a především učitelkami, které mají opravdu rády svou práci a jsou pro ni nadšené, byla tím, co jsme hledali. Asi každý ví, že vstup dítěte do školky je jedním  z nejdůležitějších momentů v  jeho dětství. Je to významná etapa vývoje a my jsme se, jako každý rodič, snažili dát mu to nejlepší. Na našem synovi je i po krátké době strávené ve škoce vidět její pozitivní vliv a na každý nový den ve školce  se nesmírně těší.

                                                                                                                                                                                                            P + H