header

Činnosti

Pravidla | Montessori pedagogika | Zeměkoule | Portfolio

Pravidla třídy

Utváříme společně s dětmi, protože vycházíme z atmosféry a situace ve třídě dětí. Většinou začínáme pravidlem „Jsme kamarádi“ (vedeme děti k tomu, aby vnímaly jeden druhého, vzájemně se respektovaly, uměly si udělat radost, cítily, že každý jsme jiný, vedeme je ke spolupráci a přátelství mezi sebou).

Během dne hovoříme s dětmi o kladných příkladech spolupráce s kamarády. Dáme dětem možnost navrhnout, jak bychom toto pravidlo výtvarně zvládly. Namalujeme si kolektivní práci (každý se zapojí) a umístíme ji do prostoru tak, aby ji děti vnímaly očima. Vlastní zkušeností dochází dítě k tomuto: “Je dobré vyjít s kamarádem?“

Při pravidelné docházce děti lépe pochopí a osvojí si tato pravidla.
Obdobně postupujeme při tvoření dalších pravidel:

  • ústa jako domeček
  • baštíme zdravě
  • víme, jak na to
  • pomáháme si
  • odpočíváme pro zdraví
  • chráníme přírodu
  • máme rádi zvířata

Při pravidelné docházce děti lépe pochopí a osvojí si tato pravidla.