header

Barbora Bindrová

 • studovala jsem Střední obchodní školu v Ostravě
 • jsem absolventkou Slezské univerzity – obor Informační studia a knihovnictví
 • od roku 1999 jsem pracovala v Knihovně P. Bezruče Opava na Oddělení pro děti a mládež, součástí mé práce byla i kulturně-výchovná činnost, což zahrnuje přípravu a realizaci besed pro děti a mládež s různou tématikou (z literární oblasti, ale i příroda, svátky, tradice, historie, zeměpisná témata, o Opavě, atd.), dále organizace projektů – Noci s Andersenem, Dny dětí, výtvarné dílničky, Klub maminek – pravidelné akce pro maminky na mateřské dovolené, místní i celorepublikové soutěže.

Účastnila jsem se seminářů s tématy – vývojová psychologie, psychologie volného času, komunikační dovednosti, výtvarné workshopy, práce s menšinami, práce s nevidomými a slabozrakými dětmi, enviromentální výchova.

Na mateřské dovolené jsem se poprvé setkala s Montessori pedagogickou prostřednictvím paní Evy Štarkové. Toto setkání bylo velmi intenzivní a ovlivnilo mě natolik, že jsem se zúčastnila všech jejich certifikovaných seminářů:

 1. stupeň: „Aktivity každodenního života“ pro věk 0-6 let.
 2. stupeň: „Rozvíjení smyslů“ pro věk 0-6 let.
 3. stupeň: „Rozvíjení matematického myšlení- Geometrie“ pro věk 1-12 let
 4. stupeň: „Rozvíjení matematického myšlení – Aritmetika I.“ pro věk 3,5-12 let
 5. stupeň: „Rozvíjení matematického myšlení – Aritmetika II.“ pro věk 5-12 let
 6. stupeň: „Geografie, Zoologie, Botanika“ pro věk 3-12 let
 7. stupeň: „Kosmická výchova (velký třesk, galaxie,hvězdy,souhvězdí,Slunce a planety, Zem – geologický čas, dinosauři..) pro věk 3-12 let
 8. stupeň: „Řeč, rozvoj slovní zásoby, psaní, čtení,gramatika – pro věk 0-12 let
 9. stupeň: „Zlomky“ pro věk 5-12 let

Pak už byl jen krůček k seznámení s respektujícím přístupem manželů Kopřivových a jejich semináře – Respektovat a být respektován.

 • v letošním roce jsem absolvovala Kurz první pomoci