header

1.6.2021

Obrázky pro potěšení jsme zanesli babičkám do domova Sv. Zdislavy.  Setkání udělalo všem velkou radost.  Dáreček, který nám vyrobili nás potěšil a zdobí nám naší školku. Děkujeme