header

14.11.2022

Společně pečujeme o své zdraví. Navštěvujeme Solnou jeskyňku, kde odpočíváme, zkoušíme prstovou jógu, dechová cvičení a hrajeme si s krystalky.